Traditional Vietnam Tea Style

Chado Vietnam

Bảo Lộc Tea Region Collection

5 tastes in the Bao Loc region

Gourmet teas in Bảo Lộc

For connoisseur

$38

$29

Bảo Lộc Tea Region
Collection
“5 Tastes”

5 tastes in Bảo Lộc regions, for connoisseur.

Bao giờ dưới núi làm nhà
Bên khe suối đá pha trà ngủ say

– Nguyễn Trãi –
(diễn nôm)